Våre landsmøtedelegater!

Fredag 20.oktober begynner Landsmøtet til Fellesforbundet. Over fem dager skal veien videre for Fellesforbundet diskuteres og debatteres, og som skal ende i at vedtak fattes. Det blir uten tvil, fagbevegelsens største politiske verksted, der alt våre medlemmer er opptatt av, blir tatt opp.

Salen på Oslo Kongressenter blir fylt opp med 482 delegater med stemmerett, i tillegg vil det i salen være inviterte gjester, besøkende og presse. Så det blir et kongressenter fylt til randen. Alt for å legge veien for de neste fire årene.

Av de 482 som har stemmerett i salen, er 8 stk. fra Fellesforbundets valgte ledelse, med Jørn Eggum i spissen. 32 av dem er i fra forbundsstyret og 40 fra representantskapet. De resterende 400 delegatene er fordelt på de rundt 80 avdelingene i det ganske land. De blir fordelt i forhold til en fordelingsnøkkel, på antall yrkesaktive medlemmer. For vår avdeling i Fredrikstad, har det gitt oss fire delegater.

Hvem våre delegater skulle bli, ble avgjort på et medlemsmøte 25.august 2023. Det var kamp om å få representere vår avdeling, for hele åtte kandidater hadde meldt sin interesse og ønsket å komme på landsmøtet. Styret i avdelingen la frem sin innstilling på medlemsmøtet, og innstillingen tok høyde for kjønn, alder og overenskomst-områder.

Våre landsmøtedelegater ble…

På medlemsmøtet, der rundt 30 medlemmer møtte opp, ble det litt diskusjon om innstillingen fra styret, men når det kom til voteringen, ble innstillingen vedtatt slik den ble fremlagt. Det gjorde at disse ble valgt til å representere vår avdeling:

Lilja Gretarsdottir representerer overenskomsten for byggeindustrien, Ingar Karlsen representerer Fellesoverenskomsten for byggfag, Anette Johansen er fra Industrioverenskomsten (VO) og Jon Jarrett Nygren representerer Glassoverenskomsten.

I tillegg vil også Vidar Schei, som sitter i forbundsstyret, og Per Arne Hansen, som sitter i representantskapet, også være på landsmøtet med stemmerett, og representere avdelingen.

Landsmøtet er uten tvil det avdelingen har hatt som sitt høyeste mål dette året. Avdelingen brukte mye tid og ressurser på forarbeidet til dette landsmøtet, hadde stor aktivitet mot avdelingens tillitsvalgte, og brukte mye tid på å arbeide med forslagene som ble sendt til landsmøtet. Til sammen sendte avdelingen inn 129 forslag. På landsmøtet vil vi nok fremme noen av disse forslagene på nytt, blant de forslagene som er blitt avvist, eller som vi ikke føler har fått den behandlingen vi ønsker.

Vår delegasjon består av to «ferskinger», Ingar Karlsen og Lilja Gretarsdottir. De to andre, Anette Johansen og Jon Jarrett Nygren, var på sitt første landsmøte for fire år siden, så dette er en relativt fersk gjeng, som skal støttes opp av de to veteranene Vidar Schei og Per Arne Hansen. I tillegg har avdelingen «flyttet» kontoret til Oslo kongressenter under landsmøtet, slik at de på kontoret kan hjelpe og bistå våre delegater så godt som mulig fra sidelinjen. De som vil være der i tillegg er:

Vi håper på et landsmøte med spennende og gode debatter, med flotte vedtak. Målet er at avdelingen gjør en god figur, markerer oss på de sakene vi synes er viktige, og at våre delegater gjør så godt de kan. Mer kan vi ikke kreve.

For deg som synes dette høres spennende ut, er det mulig å følge landsmøtet på nett. Alt som skjer i Oslo Kongressenter disse dagene blir streamet på nett, og det er åpent for alle. Vi kommer til å legge ut linken til å se dette «live» når den kommer.