Vel gjennomført årsmøte!

Fredag 1.mars hadde Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad Fagforening sitt årsmøte. Et 40-talls medlemmer og gjester hadde tatt turen til vårt årsmøte denne kvelden.

Steffen Høiland holdt en engasjerende og innholdsrik innledning om det som har skjedd og det som det jobbes med i Fellesforbundet.

Det var et hyggelig årsmøte, med litt debatt og diskusjon. Avdelingen hadde invitert Steffen Høiland fra forbundsledelsen til vårt møte for å holde en innledning om de viktigste vedtakene fra landsmøtet i 2023, og hovedoppgjøret og andre viktige saker for Fellesforbundet fremover. Steffen prøvde også å titte litt inn i glasskula, og kom med noen ønsker og spådommer for fremtiden. Etter innledningen, som ble godt mottatt, ble det noen kommentarer fra salen, som Steffen svarte ut til sist.

Avdelingsleder Vidar Schei prøvde å informere årsmøtet om både det som har vært nedlagt av arbeid det siste året, om planer fremover, og de innkomne forslagene som var til behandling.

Ved de ulike punktene på dagsorden, så gikk dette stort sett greit igjennom, regnskapet, beretningen, budsjettet for 2024, handlingsplanen og revisjon av vedtektene ble enstemmig godkjent av årsmøte. Da behandlingen av de tre innkomne forslagene var til behandling, ble det litt mer diskusjon rundt to av forslagene, men alle forslagene ble vedtatt med klart flertall av stemmene. Et av forslagene ble vedtatt mot fire stemmer, og et forslag mot en stemme.

Forslaget om at avdelingen søker etter en organisasjonsarbeider i en prosjektstilling i 12 måneder i 100% stilling ble enstemmig vedtatt. Så nå starter prosessen med å finne den rette som kan bekle en slik stilling. Målet er å ha to organisasjonsarbeidere ute i feltet, som kun skal jobbe med å organisere medlemmer og følge opp avdelingens tillitsvalgte. De skal ikke jobbe med saksbehandling.

Valgkomiteen hadde gjort en veldig god jobb, og satt sammen et spennende nytt avdelingsstyre, og fått på plass en ungdomsgruppe med seks ivrige ungdommer. Det var en rekke nye navn i ulike utvalg og komiteer, og alle innstillingene til valgkomiteen gikk igjennom enstemmig. Det samme gjorde styrets innstilling på ny valgkomite. Resultatene finner du under.

Avdelingsstyret for 2024-2025

LederVidar ScheiAvd. 2Ikke på valg
NestlederTor-Erik SkovlyJøtul ASIkke på valg
SekretærLilja Sol Gretardottir KiilWeber Borge ASPå valg 2år
UngdomslederAleksander OlsenTorp Mek. VerkstedIkke på valg  
StyremedlemAnette JohansenJøtulPå valg 1år
StyremedlemIngar KarlsenBoxly ASPå valg 1år
StyremedlemJon Jarrett NygrenH-fasader GlassteamPå valg 1år
StyremedlemGunnulf SkjeggedalGyproc ASPå valg 1år
StyremedlemKnut Oscar ZachariassenHeidelberg Materials.På valg 1år
StyremedlemBente HansenSportmann ASPå valg 1år  
VaramedlemEllen Marie LarsenH. A. JohannesenPå valg 1år
VaramedlemPer Christian SvendsenKonecranes ASPå valg 1år

Kontrollkomite 2024-2025

LederHans Petter Pettersen Avd. 2Ikke på valg
MedlemTommy OlsenAvd. 2På valg 2år
MedlemFrithjof DattnerAvd. 2På valg 2år
VaramedlemTom BorgersenAvd. 2Ikke på valg

Ungdomsutvalg 2024-2025

Leder    Ungdomsleder     Tiltrer
MedlemMartin Rød JensenGyproc ASPå valg 1år
MedlemPer Jostein L. StugaardJøtul ASPå valg 1år
MedlemKnut Oscar ZachariassenHeidelberg Materials.På valg 1år
MedlemJon Olav Ramberg EiriHydrovolt ASPå valg 1år
MedlemGabriel Ferreira OlsenNorén ASPå valg 1år

AOF Østfold

Medlem  Frithjof Dattner  Avd 2På valg
MedlemVidar ScheiAvd. 2På valg
VaramedlemPer Arne HansenAvd. 2På valg

LO i Fredrikstad (Årsmøte-representanter)

Medlem    Ingar KarlsenBoxly ASPå valg
MedlemJon Jarrett NygrenH-fasader GlassteamPå valg
MedlemLilja Sol Gretardottir KiilWeber Borge ASPå valg
MedlemPer Arne HansenAvd. 2På valg
MedlemTor-Erik SkovlyJøtul ASPå valg
MedlemAnette JohansenJøtul ASPå valg
MedlemAnna Staszak-KinnAvd. 2På valg
MedlemTom BorgersenAvd. 2På valg
Vara medlemAina WesterlinJøtulPå valg
Vara medlemEllinor SproFellesforbundetPå valg

Feriehjemmet Myrvold (Årsmøte-representanter)

MedlemSvein Erik PedersenAvd. 2På valg
MedlemTor-Erik SkovlyJøtul ASPå valg
MedlemRoald JohansenAvd. 2På valg
MedlemIngar KarlsenBoxly ASPå valg
MedlemJon Jarrett NygrenH-Fasader GlassteamPå valg
MedlemAnette JohansenJøtul ASPå valg
MedlemAnna Staszak-KinnAvd. 2På valg
VaramedlemTom BorgersenAvd. 2På valg
VaramedlemChriss KristiansenFeriehjemmet SolvikenPå valg

Valgkomiteen for 2024-2025

LederOppnevnes fra styret
MedlemVidar EdvardsenHåkon Hansen ASPå valg
MedlemJohn Reidar DavidsenSulland Auto ASPå valg
MedlemAina WesterlinJøtulPå valg
John Reidar Davidsen får en velfortjent blomst for sin innsats i avdelingsstyret. Han vil få mer oppmerksomhet for innsatsen ved en annen anledning.

Avslutningsvis ble alle som gikk ut av styret, komiteer og utvalg takket for innsatsen. En spesiell takk ble gitt til John Reidar Davidsen, som har vært i avdelingsstyret siden 2015, først som styremedlem, men de siste årene som avdelingens sekretær. Til slutt takket Vidar Schei årsmøtet for den tillitten de hadde gitt til alle de valgte. Han avsluttet med å takke alle som hadde vært på årsmøtet, ønsket alle en fortsatt fin fredagskveld, god helg, og vel hjem!