FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Støtvig Hotell Larkollveien 801,Larkollen

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend som følger AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

Fellesforbundets Grunnopplæring

Hotell i Østfold

I uke 24, fra mandag 10.juni til fredag 14.juni, arrangerer vi en grunnopplæring for tillitsvalgte i Fellesforbundet. Dette er et nyttig kurs for deg som er ny som tillitsvalgt, eller for deg som har vært med en stund, men trenger litt oppfriskning av kunnskapen. De tillitsvalgte på våre bedrifter, er Fellesforbundets viktigste ressurser, og forbundets [...]

FTV1 – Faglig tillitsvalgt 1

Feriehjemmet Solviken Sandbukta 22,Engelsviken

Målgruppe Dette kurset er nye tillitsvalgte og medlemmer, og tar for seg Hovedavtalen - Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse Læringsmål Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av [...]

FTV2 – Faglig tillitsvalgt 2

Oslo

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend som følger AOFs satser. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget [...]

Fellesforbundet – FTV3

Scandic Hotell City Gunnar Nilsens gate 9,FRedrikstad

Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1 og 2, (Disse vil bli prioritert) eller har tilsvarende erfaring.   Faginnhold Arbeiderbevegelsens historie og betydning for samfunnet Historiene bak Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven EU`S påvirkning på norsk lov- og avtaleverk   Læringsmål Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom [...]