Bedriftsbesøk i uke 7

Avdelingen forsøker å være ute i feltet hver eneste dag hele året. Noen uker blir det flere besøk enn i andre uker, litt avhengig av hvor mye annet som også må følges opp. I forrige uke var vi på en rekke bedriftsbesøk, men har valgt å sette fokus på to av disse.

Gummiservice Produksjon AS

Gummiservice Produksjon AS er en bedrift som ligger i Råde, med to avdelinger. Dette er en bedrift vi har hatt medlemmer på i mange år, men ikke nok til å kreve tariffavtale. Frem til nå har vi kun hatt trekkavtale med bedriften. I den senere tid har de fleste som jobber ved bedriften organisert seg, og ønsker å få på plass en tariffavtale.

Per Arne og Anna holder et informasjonsmøte med de organiserte.

Denne uken gjennomførte avdelingen et medlemsmøte, der vi informerte grundig om hva det vil si å kreve en tariffavtale, med våre medlemmer. I dag tirsdag 21.februar ble kravet om å opprette tariffavtale ved bedriften sendt inn til Fellesforbundet, for videre behandling. Så takk til alle ansatte ved Gummiservice Produksjon AS, takk for at dere har organisert dere og at dere ønsker å få på plass en tariffavtale.

Hydrovolt AS

Avdelingen var også en tur innom Hydrovolt AS ute på Øra Industripark. Dette er en ny bedrift i vårt distrikt, som skal drive med resirkulering av batterier. Selv om bedriften er ny, er de fleste ansatte organiserte i vår avdeling, og har vært det i mange år. Det er fordi Hydrovolt AS tok over alle de ansatte ved Norsk Stål Tynnplater AS når denne bedriften la ned driften i Norge.

Organisasjonsarbeider Per Arne Hansen fikk et møte med tillitsvalgte og daglig leder ved bedriften, før han fikk en omvisning i lokalene som er under utvikling og utbygging.

Dessverre har vi en konflikt gående med forbundet Industri Energi (IE), om de som jobber ved Hydrovolt AS skal være organiserte i Fellesforbundet eller IE. Så selv om vi har nok medlemmer til å kreve tariffavtale med bedriften, noe avdelingen har gjort, har saken blitt stoppet i sekretariatet i LO, av nettopp IE. Så inntil dette blir avgjort der, må dessverre medlemmene vente på hva som blir utfallet av denne kranglingen.

Det som virkelig er det triste i denne saken, at så lenge ikke Fellesforbundet og IE ikke blir enige, så blir det ikke inngått noen tariffavtale med bedriften. Her skyver man medlemmene foran seg. Dette burde heller ikke være en spesielt vanskelig sak å bli enige om. Alt som omhandler resirkulering er slik vår avdeling ser det, Fellesforbundets området. Vi håper at dette er en sak som snart går mot en løsning. Vår avdeling sendte inn et krav om tariffavtale i august 2022, og nå syv måneder seinere, venter vi fortsatt på en løsning.

Heldigvis har vi utrolig flotte og tålmodige medlemmer ved bedriften, som har tiltro til at dette vil få en god løsning, og våre medlemmer er ikke i tvil om hvor de ønsker å være medlemmer i fortsettelsen. Avdelingen håper vi har gode nyheter å komme med i løpet av kort tid.