Lønnsoppgjøret 2023: LO krever økt kjøpekraft

I dag, tirsdag 21.februar, var det representantskapsmøte i LO, og der ble man enige om hovedkravene til arbeidsgiverne, i årets mellomoppgjør.

« – I år må lønna øke mer enn prisene», sier er samlet LO. Både Fellesforbundet og Fagforbundet mener det finnes et større handlingsrom i årets lønnsoppgjør, og derfor vil LO vil kreve reallønnsvekst for arbeidstakere under lønnsoppgjøret i 2023. Dette kravet samlet representantskapet seg om.

Det betyr i klartekst at lønningene må stige mer en prisene i 2023, for at det skal bli en reallønnsvekst.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslo mandag at prisene vil øke med 4,8 prosent i 2023. Anslaget er usikkert på grunn av krigen i Ukraina, og derfor vil man måtte vente til mars før en får et mer sikkert anslag i fra TBU.

LOs krav til mellomoppgjøret er:

  • Sikre lønnstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstens satser.
  • Gjennom kravene vil LO sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn.
  • LO vil prioritere kommuneansatte og lavtlønte.

Hva er handlingsrommet?

I Fellesforbundet er de tydelige på at det finnes et handlingsrom, som gjør det mulig å ha en reallønnsvekst i 2023. Ettersom årets prisvekst i Norge er beregnet til 4,8 prosent, ser prognoser i fra Norges handelspartnere ut til at veksten der blir rundt 5,4 prosent. Det gir et handlingsrom mellom 4,8 og 5,4 prosent.

Kommuneansatte vil få mer enn frontfaget?

Statistikken viser at kommuneansatte fikk mindre enn andre grupper i fjor, viser de siste tallene fra TBU. Fagforbundets leder Mette Nord ønsker å rette opp dette i år. Hun er sikker på at hun får klarsignal fra hele LO-fellesskapet om at de kommuneansatte kan få mer enn andre i 2023. Det er ekstra viktig med et løft i kommunesektoren nå, ellers kan det svekke rekrutteringen. Og det er de lavest lønnede som skal prioriteres.

– Jeg regner med at vi får handlingsrom fra LO til å kreve mer enn frontfaget.

Mette Nord

Kommuneløft

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har også lovet å løfte de lavest lønte. Det har blitt forhandlet fram et lavlønnstillegg i hvert mellomoppgjør de siste 30 årene. Ansatte i kommunesektoren skal også løftes, har Følsvik lovet.

LO-lederen med klar melding til NHO-sjefen: – Overskudd må komme de ansatte til gode

Peggy Hessen Følsvik

Ikke AFP i dette oppgjøret

LO har i mange år jobbet for å få en bedre AFP. Men Jørn Eggum forteller at AFP ikke blir et tema i årets lønnsoppgjør. Tradisjonen er at fagbevegelsen bare forhandler om penger, ikke pensjoner og andre prinsipper, når det er mellomoppgjør.

Det er mellomoppgjør i oddetallsår. I partallsår er det hovedoppgjør. Da kan man i prinsippet forhandle om alle deler av tariffavtalen, som lønn, fridager, sykepenger med mer.

Vi må øke kjøpekraften! Og det må skje med store sentrale tillegg. Vi skal også ha skikkelige lavlønnstillegg. Prisøkningen er høy og vanlige arbeidsfolk skal betale regningene sine. Da må vi ha mer i lønnsøkning enn vi har prisøkninger.

For det andre kan vi ikke tåle at noen få løper i fra resten av laget. Lederlønninger har økt med opptil 21,3 prosent og bonusutbetalingene har gått av skaftet. Det er helt uakseptabelt. De på toppen må ha magemål. Vanlige folk får sin rettmessige andel!

LO står samlet bak disse kravene. Vi er klare for vårens lønnsoppgjør!

Jørn Eggum, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *