Postojowe

Sytuacja ekonomiczna na świecie jest niepewna. Szybko rosnąca inflacja, ceny materiałów i energii mogą doprowadzić do obniżenia siły nabywczej, i przez to stagnacji na rynku pracy. Pracownicy i pracodawcy boją się zamknięcia firm i utraty przychodu. Część firm już zapowiada zwolnienia, ale czy zwolnienie powinno być pierwszym krokiem w wypadku chwilowego zatrzymania produkcji?

Konsekwencje zwolnienia

Zwolnienie z pracy, zwłaszcza w niepewnych czasach, może oznaczać kryzys dla całej rodziny. Pomimo tego, że zwolnienie z powodu cięcia etatów daje pracownikowi norweskiemu pierwszeństwo do powrotu do firmy w ciągu roku po zwolnieniu, w międzyczasie nadal wysyła go na bezrobocie. Żeby w tym czasie otrzymywać wypłaty z NAV osoba bezrobotna nie może pracować więcej niż to, na co pozwalają przepisy, także dochód zwolnionego pracownika znacznie spada. Na szybkie znalezienie nowego pracodawcy mogą liczyć nieliczni, co pogarsza sytuację finansową i osobistą.

Rozwiązanie jest proste!

Jeśli firma ma chwilowy zastój w produkcji dobrym rozwiązaniem jest wysłanie pracowników na postojowe. W przypadku wezwania na spotkanie, gdzie jest omawiana możliwość zwolnienia, mąż zaufania powinien domagać się, jeśli tylko jest to możliwe, postojowego (permittering). Jest to rozwiązanie tymczasowe, gdzie pracownik zachowuje pracę, a pracodawca pracownika. Pracownik nadal jest na bezrobotnym, ale w poszczególnych okresach, kiedy firma ma zapotrzebowanie na siłę roboczą, może pracować dla swojej firmy. Takie rozwiązanie pozwala też na rozdzielenie pracy pomiędzy pracownikami, tak żeby każdy utrzymał wyższy przychód w okresie, kiedy firma nie ma wystarczająco pracy dla wszystkich.

Reguły dotyczące postojowego w Norwegii.

Prawo do postojowego nie jest bezpośrednio opisane w Kodeksie Pracy, ale jest zawarte w części umów zbiorowych pomiędzy LO i NHO. Każde postojowe musi mieć realną przyczynę, która leży po stronie pracodawcy a nie pracownika. Mowa tutaj na przykład o braku zleceń, przepełnionym magazynie przy obniżonej sprzedaży, wypadkach, itp. Postojowe, w przeciwieństwie do zwolnienia, ma charakter tymczasowy.

Firma, która chce wysłać pracowników na postojowe musi najpierw omówić tą możliwość z mężami zaufania.

Co z pracownikami zza granicy?

Przebywając na postojowym wysyła się karty meldunkowe do NAV i trzymuje wypłaty bezrobotnego. Według prawa wypłaty te można otrzymywać tylko wtedy, kiedy przebywa się na terenie Norwegii. Ale co z pracownikami rotacyjnymi lub przygranicznymi? Normalnie nie muszą przestrzegać reguły o przebywaniu na terenie Norwegii, ale mimo to warto upewnić się w NAV, że pobyt za granicą nie stanie na drodze do wypłaty bezrobotnego.

Jeśli okaże się, że postojowe zacznie się podczas pobytu na okresie wolnym za granicą, wtedy jak najbardziej ma się prawo do wypłat, należy tylko pamiętać, żeby jak najszybciej wysłać podanie o bezrobotne przez stronę nav.no.

Jeśli pracownik nie ma możliwości zalogowania się poprzez BankID, bo nie ma stałego numeru personalnego, wtedy zaleca się, żeby skontaktował się z NAVem telefonicznie. Więcej informacji o postojowym znajdziesz na stronie Norweskiej Inspekcji Pracy https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/