Streiken er i gang!

I dag, søndag 16.april ca. 16:45, brøt LO forhandlingene med NHO, og streiken er et faktum. Så nå er vi klare for å gjennomføre den første streiken i et mellomoppgjør siden før krigen.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Søndag ettermiddag sa LO nei til riksmeklerens skisse, da denne ikke tok opp i seg LOs krav.

– Denne streiken er ene og alene NHOs ansvar. Vårt hovedkrav var økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Det var NHO ikke villig til å innfri. Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier Peggy Hessen Følsvik og slår fast:

– Vi er klare for å streike så lenge det kreves.

LOs hovedkrav har vært å sikre økt kjøpekraft, motvirke lavlønn og prioritere likelønn. De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen.

– Mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Norske bedrifter har skyhøy lønnsomhet. Vi skal selvsagt ha vår del av kaka, sier LO-lederen.

To år på rad har flertallet av arbeidstakerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten, og det siste året har arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt. Dette er en utvikling som må snus.

– Er det en ting vi har fått godt dokumentert så er det at det er god lønnsevne i norske bedrifter. Vi har sett en eksplosjon i lederlønninger og bonusordninger. Det er provoserende at NHO sier nei til et rettferdig krav, som vil sikre at norske arbeidstakere får sin rettmessige andel av verdiskapningen.

I Fredrikstad er det en rekke bedrifter som er tatt ut, og blant Fellesforbundets bedrifter, er Contiga AS Avd. Fredrikstad, NorBetong AS Avd. Fredrikstad, Backe Østfold AS, Saint-Gobain Byggevarer AS Avd. Fredrikstad (Gyproc), Saint-Gobain Byggevarer AS Avd. Borge (Weber), Contiga AS Avd Rolvsøy Montasje.

Disse bedriften er nå klare til å starte i fra mandag morgen. De er nå preppet og klare for å streike til våre krav blir imøtesett. Dette er en viktig streik, om streikeviljen er stor. Det skal NHO få føle på i de kommende dagene.

Det er aldri noen en håper på, at streikevåpnet tas i bruk, men noen ganger har vi dessverre ikke noe valg. I dette oppgjøret var det ikke mulig å få NHO til å komme oss i møte, og da var veien kort til å bryte forhandlingene.

Opptrapping i fra fredag 21.april

Fra fredag trappes streiken opp, og følgende bedrifter blir da i tillegg tatt ut:

 • Unger Fabrikker AS (Industri Energi og FLT)
 • Norsk Teknisk Porselen Products AS (Industri Energi)
 • Orkla Foods Norge AS av. Stabburet Fredrikstad (NNN)
 • Adesso Bioproducts AS (Industri Energi)
 • Mills AS Avd. Fredrikstad (NNN & FLT)
 • IcopalTak AS Avd. Fredrikstad (Fellesforbundet)
 • SCHINDLER AS (El & It forbundet)
 • Nettpartner AS Avd. Viken Øst (El & It forbundet)
 • KONE AKSJESELSKAP (El & It forbundet)
 • Moelven Modus AS, Avd. Fredrikstad (Fellesforbundet)
 • Schenker AS, Avd. Rolvsøy (Fellesforbundet og HK i Norge)
 • Webhelp Norway AS Avd. Kråkerøy (HK i Norge)

Er det spørsmål, eller noe som er uklart, ta kontakt med kontoret vårt, på tlf: 69 31 17 22 (Linjen er åpen fra 07:30 til 15:00)

Etter kl. 15, ring Per Arne på tlf: 482 61 787, eller Vidar på 948 40 929. Så skal vår avdeling bistå så godt vi kan, og svare på de spørsmål som kommer!