Til våre streikende medlemmer: Dere er fantastiske!

Selv om denne streiken var historisk, første streik i et mellomoppgjør siden før andre verdenskrig, kom den også for mange overraskende, og «brått» på. Det var en del usikkerhet blant de uttatte medlemmene da streiken ble et faktum søndag 16.april, rett før kl. 17 denne ettermiddagen.

For avdelingens del ble det en del telefoner og forberedelser søndag ettermiddag, for å få alt det praktiske på plass, slik at våre medlemmer var best mulig preppet og klare til å streike fra mandag kl. 06:00. Slik at det ble seint søndag før vi i avdelingen følte at vi hadde en form for kontroll. Alt lå til rette for en god start på streiken, og i tillegg var det meldt godt og varmere vær.

Etter å ha startet mandagen på jobb kl. 05:00, tok vi turen ut til de streikende bedrifter i vårt område. Våre tillitsvalgte hadde gjort en kjempejobb, og alle hadde full kontroll på egne medlemmer. Stemningen var god, og streikeviljen var det ingenting å utsette noe på. Våre streike-uttatte medlemmer var topp motiverte for en streik det var enkelt å kjempe for kravet til. Økt kjøpekraft og en mer rettferdig innretning som også de lavtlønte ville nyte godt av.

Selv om streiken ble avsluttet etter fire dager, så er avdelingen ikke bare stolte over innsatsen til våre medlemmer, vi er nærmest stumme av beundring. Våre streikende kamerater har virkelig vist hva samhold og solidaritet er, her har de tatt vare på og støttet hverandre, bygget sterkere relasjoner og en fellesskapsstanke som er sterkere enn noensinne. Vi kan ikke være noe annet en svært optimistiske på vegne av fremtiden til fagbevegelsen i Norge. Fagbevegelsen har virkelig vist av vi ikke er døde, at vi har utspilt vår rolle og at vi er et gufs fra fortiden. Nei, vi har vist av vi trengs mer enn noen gang, og står vi sammen, får vi til alt vi vil. Vi kan flytte fjell, hvis vi hadde villet det.

Det er også tydelig at dette er en streik som har skapt engasjement blant arbeidere generelt, og det har vært så mye støtte til de streikende, til avdelingen, og til kampen som er gjennomført. Det har resultert i at det har kommet inn mange nye medlemmer i Fellesforbundet. En kjapp gjennomgang av vårt medlemsregister, viser at fra søndag den 16.april og frem til kl. 12 fredag (streiken ble avsluttet torsdag kl. 16-tiden) har vårt forbund fått inn 1250 nye medlemmer. Vi tror og regner med at de andre forbundene i LO også har fått inn mange nye medlemmer, så denne streiken, har ikke bare gitt et godt resultat, men vi har vokst som bevegelse også.

NHO har ment at denne streiken var unødvendig, og aldri har de vel tatt mer feil. Dette var en svært viktig kamp, en klassekamp. Vi er dritt lei av å se ledere unne seg selv store tillegg i lønn og bonuser, men vi vanlige arbeidere, som også er viktig for verdiskapingene i de bedriften vi jobber i, blir avspist med smuler. Faktisk har NHO og Norsk Industri snakket med krigsbokstaver om at dette ikke er tiden for de store tilleggene, vi må vise moderasjon osv. Men nå var vår tålmodighet slutt, og det viste seg av vi seiret til slutt. Så denne streiken var svært nødvendig, den viste hva vi får til når vi står sammen, har samhold og solidaritet, da får vi et oppgjør som vi fikk denne gangen. Et resultat som hever de lavest lønnede og som gir økt kjøpekraft til de fleste, hvis vi klarer å holde prisveksten under 4,9%.

Enigheten mellom LO og NHO innebærer følgende:

  • Alle får et generelt tillegg på 7,50 kroner per time.
  • De som arbeider på tariffavtaler som ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får et lavlønnstilleg på 3 kroner per time.
  • De som får lavlønnstillegg, men ikke har lokal forhandlingsrett får ytterligere 1 krone per time.
  • Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 kr i tillegg.
  • Andre avtalte satsreguleringer gjøres slik det er bestemt i den enkelte tariffavtale.
  • På avtaler med lokal forhandlingsrett forutsettes det at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger.

Lokale forhandlinger

Nå blir det spennende å se hva våre medlemmer klarer å få utav de lokale forhandlingene i tillegg til det de nå har fått i sentrale tillegg. For det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger, og da må de tillitsvalgte få innsyn i bedriftens regnskaper, og forhandle på de fire grunnpilarene som ligger til grunn for lokale forhandlinger, og det er:

  • bedriftens økonomi
  • bedriftens produktivitet
  • bedriftens fremtidsutsikter
  • bedriftens konkurranseevne

Har bedriften en god økonomi, skal det lokale tillegget ligge rundt kr. 6,50. Går bedriften veldig bra, skal dette tillegget ligge høyere, og går bedriften dårlig, så vil det nok være vanskelig å oppnå 6,50. Avdelingens tillitsvalgte, som snart skal inn i lokale forhandlinger, kan få tips og råd av avdelingen, slik at dere er best mulig rustet til reelle lokale forhandlinger.

Avslutningsvis vil avdelingen bare få takke alle streikende for en helt utrolig innsats, dere har virkelig imponert oss, og vi er så stolte av dere og den innsatsen dere har utvist.