Allmenngjøring, czyli zagwarantowane ustawą lepsze warunki pracy i płacy.

Norweski Kodeks Pracy zapewnia tylko minimum praw pracowniczych. Nie ma tam mowy o stawkach minimalnych lub dodatkowym wynagrodzenia za dojazdy. Lepsze warunki można zyskać podpisując umowę zbiorową w zakładzie pracy. Nie każdy ma jednak taką możliwość, dlatego w Norwegii część warunków z umów zbiorowych jest zagwarantowana ustawowo.

Czym jest allmenngjøring?

Najprościej rzecz ujmując jest to zagwarantowanie lepszych warunków pracy i płacy dla wszystkich pracowników w Norwegii, których ustawa dotyczy. Lepsze warunki są brane z umów zbiorowych danych branż, przy czym są to tylko wyrywki.

Dotyczy to zwłaszcza branż, w których pracuje wielu pracowników zza granicy. Ma to na celu ochronę praw tych, którzy nie są dobrze zapoznani z norweskim systemem i prawami, którzy nie znają języka i mogą zostać łatwo wykorzystani przez pracodawcę.

Stawki i warunki ustalone ustawowo dotyczą wszystkich pracowników wykonujących pracę w podanych branżach, o ile warunki umowy nie są lepsze od tych z ustawy:

– budowlanka

– sprzątanie

– hotele, restauracje i katering

– stocznie

– ogrodnictwo i rolnictwo

– przemysł rybny

– elektryka

– transport towarów na drogach

– przewóz pasażerów autobusem turystycznym

Pracodawca ma obowiązek dostosować stawki do tych z ustawy. Jeśli firma nie przestrzega stawek z ustawy należy zgłosić ten fakt to związków zawodowych lub Norweskiej Inspekcji Pracy (https://www.arbeidstilsynet.no/).

Ile powinienem zarabiać?

Stawki w umowach zbiorowych negocjowane są co roku, a komisja zajmująca się opracowaniem ustaw dotyczących warunków pracy i płacy ma gotowe wersje poprawek pod koniec roku, na przełomie października i listopada. Nowe stawki i warunki z ustaw obowiązują w momencie wprowadzenia ustawy w życie, warunki pracy i płacy z umów zbiorowych obowiązują przeważnie od 1 kwietnia każdego roku, o ile nie zostanie umówione inaczej. Dlatego zawsze bardziej opłaca się żądać umowy zbiorowej w swoim miejscu pracy. Nie tylko stawki są wyższe, ale warunki o wiele bardziej korzystne niż to, co okrojone, jest zawarte w ustawie. Na stronie Norweskiej Inspekcji Pracy można znaleźć uaktualnione wypisy z ustawy https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/