Czy mam prawo do płatnej przerwy?

Oto reguły, które dotyczą przerwy w pracy.

Jak długa przerwa mi przysługuje?

Kodeks Pracy w Norwegii §10-9 mówi jasno, że ma się prawo do przynajmniej jednej przerwy, jeśli pracuje się dłużej niż 5,5 godziny w ciągu dnia.

Jeśli czas pracy wynosi co najmniej osiem godzin, wtedy przerwa musi wynieść przynajmniej pół godziny. Pracodawca ma prawo do podzielenia przerwy.

Prawo nie mówi jasno, ile przerwa powinna trwać. Według LO ministerstwo stwierdziło, że główna przerwa na posiłek powinna odbyć się miej więcej w środku dnia pracy i trwać przynajmniej 20 minut.

Należy pamiętać, że środowisko pracy zawsze musi w pełni ochraniać pracownika: „Czas w pracy musi być tak zorganizowany, żeby pracownicy nie byli narażeni na stres fizyczny lub psychiczny oraz tak, żeby zawsze dbać o bezpieczeństwo.”

Oznacza to, że pracodawca musi zadbać o to, żeby długość i miejsce odbywanej przerwy były dostosowane do typu odbywanej pracy, tak żeby przerwa odbywała się zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zapewniała bezpieczne środowisko pracy.

Pamiętaj także, że zasady zapisane w Kodeksie Pracy § 10-9 są minimalnymi wymaganiami. Całkowicie możliwym jest ustalenie lepszych rozwiązań, niż to co jest określone w prawie. Także umowy zbiorowe mogą zawierać lepsze reguły dotyczące odbywania przerw.

Czy przysługuje mi płatna przerwa?

Nie zawsze i zależy to od kilku czynników. Jeśli pracodawca oczekuje, że w trakcie przerwy pracownik nadal będzie dostępny, żeby wykonywać zadania związane z pracą i nie może swobodnie opuścić miejsca pracy w czasie przerwy, wtedy przerwa liczona jest do czasu pracy i musi być płatna.

Taka sama sytuacja dotyczy, jeśli w miejscu pracy nie ma odpowiednich pomieszczeń socjalnych. Wtedy też ma się prawo do płatnej przerwy.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby pomieszczenia socjalne były odpowiednie?

Zgodnie z ustawą o warunkach w miejscy pracy § 3-5, wszyscy pracownicy muszą mieć dostęp do pomieszczenia socjalnego, gdzie mogą odbyć przerwę. Może to być na terenie zakładu lub poza nim. Pomieszczenie to musi być na tyle duże, żeby wszyscy pracownicy firmy mogli odbyć przerwę jednocześnie. Według Norweskiej Inspekcji Pracy pomieszczenie to nie powinno być mniejsze niż 6 m².

Pomieszczenie socjalne powinno zapewnić możliwość relaksu i przerwy od zadań w pracy. Dlatego powinno być oddzielone od pomieszczeń, w których znajdują się klienci, pacjenci, studenci, itp.

Ustawa mówi także, że pomieszczenie socjalne powinno w miarę możliwości być oświetlone światłem z zewnątrz i mieć okno.

Czy mam prawo do przerwy w czasie, kiedy wszyscy inni pracownicy mają przerwę?

Nie. Chociaż miło jest spędzić przerwę z innymi kolegami i koleżankami, pracodawca może rozplanować przerwy tak, że każdy pracownik będzie miał przerwę osobno.

Czy mogę odmówić wybrania przerwy i zamiast tego wyjść z pracy pół godziny wcześniej?

Nie, jest to sprzeczne z zapisami w Kodeksie Pracy (AML). Nie można zrezygnować z przerwy w zamian za wcześniejsze wolne danego dnia.

Źródła: AML, adwokaci LO, Norweska Inspekcja Pracy, Tina Storsletten Nordstrøm

Na podstawie artykułu https://frifagbevegelse.no/nyheter/har-jeg-krav-pa-betalt-pause-dette-bor-du-vite-om-spisepausen-6.158.960487.b6e866a73c