Ulga podatkowa dla zorganizowanych

Urząd Podatkowy od 14 marca rozpoczyna wysyłkę rozliczenia podatku za rok 2022 dla pracowników i emerytów. Rozliczenia dotrą do wszystkich do 31 marca. Wszyscy aktywni zawodowo członkowie związków mają prawo do ulgi podatkowej z tytułu zapłaconych składek.

Krótka historia

Ulga z tytułu płaconych składek została wprowadzona w 1977 roku. Wtedy wynosiła 1400 koron. Wprowadzenie ulgi wzmocniło pozycję związków zawodowych przez co pracownicy byli lepiej chronieni w miejscu pracy.

Od tego czasu ulga dla zorganizowanych była dostosowana do zmian w społeczeństwie i życiu zawodowym. W późniejszych latach kwota została podniesiona, żeby zrekompensować koszty przynależności do związków. W latach 2001- 2012 ulga została podniesiona z 900 – 3750 koron, ale od 2013 roku nic się nie zmieniło.

W 2021 roku zostało postanowione, że od 2022 roku członkowie związków mogą odpisać do 5800 koron przy rozliczeniu podatku, a za rok 2023 kwota ta będzie wynosiła do 7700 koron. Podwyższenie ulgi było częścią obietnic nowego rządu Norweskiej Partii Pracy.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi podatkowej dla członków związków zawodowych może skorzystać każdy, kto jest zorganizowany w związku zawodowym pracowników lub pracodawców. Celem tego jest wzmocnienie pozycji zorganizowanego życia zawodowego.

Ulga podatkowa dla zorganizowanych redukuje koszty bycia zorganizowanym i sprawia, że pracownicy zatrzymują wyższą kwotę pieniędzy po rozliczeniu podatku. Wynikiem tego może być wysoki poziom organizacji w życiu zawodowym, który wpłynie pozytywnie na norweski model pracy, i współpracę pomiędzy pracownikami, pracodawcami i rządem.

Ulga ta dotyczy wszystkich aktywnych zawodowo, którzy:

– płacą składki na związki z wypłaty,

– płacą składki bezpośrednio do związków,

– płacą składki na związki zawodowe w jednym z krajów Unii Europejskiej, które podpisały umowę zbiorową w imieniu członków.

Ważne jest, żeby pamiętać, że ulga dotyczy tylko wtedy, jeśli składki są opłacane przez członka związków. Jeśli składki płacone są przez pracodawcę, wtedy nie ma się prawa do ulgi.

Ulga jest formą oszczędności na opłacanym podatku, a nie bezpośrednim zwrotem zapłaconych składek. Jak dużo na tym oszczędzisz zależy od karty podatkowej.